Nära havet vill jag bo

Jag bor några hundra meter från Östersjön.

Ser inte havet men hör det och doftar det. Vill även påstå att jag känner det. Havet känns i luften.

Tack vare närheten till havet har jag också nära till stranden. Stranden som när det blåser rejält delar med sig av sin sand ända upp till våra rabatter.

I närområdet finns också Gislövs hamn. En mysig småbåtshamn som lockar många.

Havet är en viktig beståndsdel i mitt liv. Vid havet känner man sig aldrig instängd. Havet är friskhet, frihet och frid.

20140331-193955.jpg

20140331-194012.jpg

Annonser

Gubbfritt – nästan

Efter att ha avnjutit Trelleborgs Allehanda vid frukostbordet djupdyker jag i senaste numret av Veckans Affärer.

Tidningen är ovanligt gubbfri. Och tantfri för den delen.

Hela numret ägnas åt unga affärsänglar, unga idéer och unga metoder. Det handlar om 27-åriga uppstartare. Det handlar om pengar, men också om nätverk och kunskap som är lika viktigt för dagens entreprenörer.

VA skriver även om företag som har återvinning som en självklar del av affärsmodellen, om hur parisarna blir mer och mer cyklande och hur Paris kommun ger bidrag till elcykelinköp!

Unga idéer alltså!

På de sista sidorna i tidningen kommer platsannonserna. Där söker man en kanslichef till konstitutionsutskottet, en erfaren finansiell rådgivare till ett försäkringsbolag och en erfaren VD till ett investmentbolag.

Jag tror inte att de unga entreprenörerna kommer att söka!

400 olika jobb

36_NI%~1

Trelleborgs kommun har runt 3 700 anställda i 400 olika befattningar. 400! Mängden befattningar visar vilken bred verksamhet en kommun bedriver. Uppräkningen nedan är hämtad från Sveriges kommuner och landsting.

Kommunernas obligatoriska åtaganden
•Förskoleverksamhet och fritidshem
•Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
•Kommunal vuxenutbildning
•Svenska för invandrare
•Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
•Omsorg om äldre och funk­tionshindrade
•Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
•Stadsplanering och byggfrågor
•Hälso- och miljöskydd
•Renhållning och avfallshantering
•Räddningstjänst
•Vatten och avlopp
•Bibliotek
•Krisberedskap
•Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
•Bostadsförsörjning

Exempel på kommunernas frivilliga åtaganden
•Öppen förskola
•Fritidsverksamhet
•Bygga bostäder
•Energi
•Hälso- och viss sjukvård i hemmet
•Sysselsättning
•Näringslivsutveckling
•Kultur

I Trelleborgs kommun finns det just nu följande lediga jobb:

Pedagogisk assistent, Lärare sv/so, Förskollärare, Enhetschef, Studiehandledare i romani, Kommunvägledare, Idrottslärare, Lärare hem- och konsumentkunskap, Sjukgymnast/fysioterapeut, Semestervikarier äldreomsorgen, Semestervikarier LSS, Sjuksköterskor för långtidsvikariat samt semestervikariat, Entreprenadingenjör, Byggprojektledare och Kommunala sommarjobb.

Så välkommen till kommunen!

Vattnets betydelse för sjöfarten och allt annat

Trelleborg har idag stått värd för Skånsk Landskapsdag 2014 med temat vårda vatten och landskap för människa och hav. Dagens talare kom från riksdagen, statliga myndigheter och vår egen kommun.

Jag fick äran att hålla ett kort välkomstanförande, vilket får bli dagens blogginlägg eftersom det visar vad vatten betyder för oss.

Trelleborgs kommuns vision är att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Vatten är en viktig beståndsdel i förverkligandet av vår vision.

Vatten i form av badvatten vid våra dryga tre mil långa kuster, vatten som bärare av fartyg och färjor, vatten som livsnödvändig dryck hämtat från egna grundvattenborror, vatten som ett viktigt inslag i landskapsmiljön, vatten för bevattning av grödorna som växer i den högklassiga åkermarken, till exempel druvorna till det vin som produceras i kommunen.

Vatten är viktigt för kropp och själ!

Det har under de senaste åren gjorts stora ansträngningar här i Trelleborg för att komma till rätta med övergödningen i havet. Tullstorpsåprojektet är ett exempel på hur man samtidigt som man renar vatten från närsalter skapar attraktiva miljöer för medborgare och besökare.

Trelleborgs Hamn AB, som är ett helägt kommunalt bolag, deltar i olika projekt tillsammans med nationella och internationella partners med dokumenterad kunskap i olika frågor rörande miljö och transport. Deltagandet i projekten, som till exempel CleanShip, befäster hamnens position som Östersjöns klimatsmartaste hamn.

I Trelleborgs kommuns egen organisation är det samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för hållbar utveckling som oförtrutet arbetar med frågor kring klimatförändringar, biologisk mångfald, övergödningen av Östersjön, förnyelsebar energi m.m.

Både hamnens och förvaltningens projekt genomförs ofta med delfinansiering från EU och statliga myndigheter, vilket bidrar till att de väcker stort intresse internationellt och nationellt och bidrar till att sätta Trelleborg på kartan även i detta avseende.

Den osynlige. Den ovalde.

Skribenten Carolin Dahlman skriver i en gästkrönika i bl.a. dagens Trelleborgs Allehanda om det hon kallar kommunal korruption.

Enligt krönikören kommer regeringens förslag om att höja gränsen för direktupphandling att leda till att vi ”bakom kommunhusets väggar” kommer att lockas att missbruka vår position för vi är ”ju trots allt människor”.

I krönikan kopplas ”felaktiga upphandlingar” ihop med korruption trots att krönikören med felaktiga upphandlingar sannolikt menar upphandlingar som den upphandlande myndigheten har fått göra om efter överprövning i domstol. Det har sällan med korruption att göra! För övrigt finns det regler även för direktupphandlingar.

Fast det är egentligen inte själva sakfrågan som stör mig i krönikan. Det är den bristande respekt mot oss offentliganställda som krönikören uttrycker.

Enligt Carolin Dahlman arbetar vi  kanske som utredare, kommundirektör eller inspektör. Flotta titlar, minsann. Pappersvändare som säkert gör en del nytta också mer än att flytta papper från en sida till en annan på skrivbordet.

Hon tycker att det kanske är att ta i att – som Kapten Haddock – kalla oss bovar, banditer och byråkrater, men bara kanske. Carolin Dahlman kallar oss tjänstemän de osynliga, de ovalda och ondgör sig över vår makt.

Vi kommunala tjänstemän är anställda av de valda. Antingen direkt, som vi förvaltningschefer som anställs av kommunstyrelsen, eller indirekt av andra chefer.

Den kommunala verksamheten är öppen för granskning. Den är öppen för alla även om medborgarna inte tycker det är roligt att granska kommunala dokument eller om lokaltidningsnedläggningar medför att redaktionerna försvinner.

Trelleborgs kommuns värdegrund är Öppenhet, Respekt och Ansvar. Vilken är din värdegrund, Carolin Dahlman?

RUS

Har ägnat större delen av dagen åt RUS. Trelleborgs kommun har nämligen fått möjlighet att yttra sig över förslaget till Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 – Det öppna Skåne 2030. Just nu finputsar jag texten på hemmakontoret vid köksbordet.

Under den senaste tiden har vi samlat in synpunkter från politiker och tjänstemän för att få input till ett yttrande som kommunstyrelsen förhoppningsvis ska ställa sig bakom vid sitt sammanträde den 2 april.

Det är Region Skåne som har ett uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi.

I förslaget till strategi finns fem prioriterade ställningstaganden presenterar ett antal delstrategier och mål. De fem ställningstagandena är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
  • Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
  • Skåne ska vara en globalt attraktiv region

En av frågorna som ställs i remissen är hur vi kan bidra till Skånes utveckling?

Det går naturligtvis att räkna upp massor med bidrag från Trelleborgs kommun: Goda boendemiljöer, rikt fritids- och kulturliv, livaktiga föreningar, närheten till kontinenten, en av Sveriges viktigaste hamnar, välfungerande välfärdstjänster etc.

En fråga man dock måste ställa sig är vad som är kommunens huvuduppdrag. För mig är det ganska egoistiskt. Nämligen att varje dag göra livet så bra som möjligt för våra kommuninvånare inom de områden kommunen har ansvar för. Först därefter kommer att t.ex. bidra till regionens gemensamma utveckling och de sätt vi bidrar på ska direkt eller indirekt gynna våra kommuninvånare.